Op onze stand 2007 in de Schiehal tonen wij zowel de kleinste telg als het grootste, tevens nieuwste lid van de Russell Compact trilzevenfamilie , t.w. de Compact 400 en de Compact 1500. Deze laatste is nog niet eerder op een Nederlandse beurs gedemonstreerd. De trilzeef zal worden voorzien van een Vibrasonic VDS 2000 gaasreinigingssyteem. Het grote voordeel van deze Compact 1500: hiermee wordt een capaciteitsvergroting bereikt van 50% t.o.v. de tot dusver behaalde hoogste capaciteiten met een model Compact 1200. Nog een recente ontwikkeling: de “R-chute”, d.i. een speciale constructie, waarbij a) grove delen, o.a. bouten of moeren, zeer snel worden afgevoerd zonder beschadiging van het zeefgaas. b) de capaciteit nog extra wordt vergroot. We ontmoeten u graag op stand 2007!