De prestatie van Loss in Weight Feeders hangt af van nauwkeurigheid, lineariteit, stabiliteit, drift en het grondstofniveau in de hopper. Weegmodules met MonoBloc technologie komen hier prima aan tegemoet. De capaciteit van feeders variëren van 100g tot 50.000 kg per uur. De nauwkeurigheid varieert van 0,25 tot 1%. De maximaal haalbare nauwkeurigheid hangt af van de eigenschappen van het gehanteerde product. Een kenmerk van LIW-feeders is de cyclische veranderingen tussen het gewogen (gravimetrische) doseren en het niet gewogen (volumetrische) doresen tijdens het bijvullen. De ongecontroleerde volumetrische periode tijdens het bijvullen moet zo kort mogelijk te zijn om accurate resultaten te bereiken. Een geschikte elektronische feeder-controle en een op het product toegesneden transportband, kunnen de prestaties van LIW-feeders sterk verbeteren. Echter, de behaalde nauwkeurigheid hangt voor een groot deel af van de de kwaliteit van de weegtechnologie. Zie de externe link voor meer informatie (in het Engels)

Geschreven door