D&F Behaviour Based Safety heeft een eigen methodiek om de veiligheidscultuur binnen een bedrijf te meten. Met de Barometer veiligheidsklimaat® krijgen bedrijven inzicht in het huidige niveau van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers, de veiligheidscultuur en de mate waarin veiligheidsgerelateerd gedrag aan de binnen het bedrijf vastgestelde regels voldoet. Door een deel van dit onderzoek uit te voeren via de online tool van D&F zijn de inzichten sneller dan ooit bekend. Het onderzoek van de Barometer veiligheidsklimaat® bestaat uit twee analyses: de kwantitatieve en kwalitatieve analyse. De eerste stap is medewerkers uitnodigen om een online enquête in te vullen. Hiermee wordt hun perceptie van veiligheid binnen het bedrijf gemeten, dit is de kwantitatieve analyse. De online tool van D&F biedt de mogelijkheid om die analyse snel en efficiënt te rapporteren. Mogelijk vraagt de kwantitatieve analyse om een verdieping van de resultaten. Die verdieping kan worden verkregen door het kwalitatief onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek bestaat uit diepte-interviews met medewerkers en een rondgang over de werkvloer.