Veiligheid is de mate van aanwezigheid van beschermde maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. In de praktijk betekent dit dat werkgever en werknemer zorg dragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Één van de ongewenste potentiële oorzaken die u zeker wilt voorkomen is het overvullen van een silo. Om de veiligheid te waarborgen bestaat er niet alleen regelgeving, maar in technologisch opzicht is er een doeltreffend systeem voor op de markt. WAM Holland heeft een silobeveiligingssysteem ontwikkeld onder de naam KCS. Het KCS systeem, geleverd in losse componenten, voorkomt het overvullen van de silo en vermijdt een te hoge werkdruk in de silo. Op deze manier wordt schade aan de omgeving, de silo, het filter of andere componenten vermeden. Tevens wordt de stofemissie beperkt c.q. vermeden. Het signaal kan worden uitgelezen op een centrale PLC of met een separaat bedieningspaneel van WAM waarop maximaal 16 silo’s kunnen worden aangesloten. KCS is uw beveiliging naar de laatste stand der techniek en signaleert nadrukkelijk; “vertrouwen is goed, controleren is beter”

Geschreven door