De term ‘Asset Management’ wordt steeds meer gehoord binnen organisaties die zich bezighouden met beheer en onderhoud van technische installaties. Van Beek heeft door de wisselwerking met klanten uit verschillende industrieën veel ervaring opgedaan ten aanzien van ‘Asset Management’. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bij hun slibdroogproject in Beverwijk. De heer Kramer, projectleider slibdrooginstallatie bij HHNK, vertelt hierover. ‘Op de slibdroger passen wij sinds 2009 Asset Management toe in het beheer en onderhoud van onze installatie. Voor de levering, het beheer en onderhoud van twee granulaatkoel- en transportinstallaties waren wij uiteraard op zoek naar een leverancier met bewezen producten. Een ander belangrijk aspect voor HHNK was dat de leverancier ook actief met ons mee zou denken over het beheer en onderhoud van de, op dat moment, nog te ontwerpen installaties. Van Beek paste helemaal in dit plaatje en daarom zijn wij een 5-jarig samenwerkingsverband aangegaan. Hoe mooi is het als je al in de ontwerpfase van een installatie mogelijke risico’s op bovengenoemde aspecten kunt benoemen en hier je ontwerp op aan kunt passen. Voeg de kennis en ervaring van Van Beek op het gebied van koel- en schroeftransport techniek samen met de kennis van de klant over het te verwerken product en zie daar, een perfect functionerende installatie. Klant en leverancier die gezamenlijk een risicoanalyse uitvoeren, voor beide partijen een nieuwe ervaring die zeer goed is bevallen. Van ontwerp tot inbedrijfstelling heeft Van Beek ons als partner bijgestaan. Wij zien het gezamenlijk beheer en onderhoud voor de komende jaren dan ook met vol vertrouwen tegemoet’. Met betrekking tot bestaande installaties van andere fabrikanten bekijken de engineers van Van Beek of deze machines kunnen worden verbeterd waardoor deze minder onderhoud vergen en langer operationeel blijven. Ook onderzoeken zij de mogelijkheden tot verhoging van de output, het maximaliseren van efficiency en verlaging van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het hoeft daarbij niet persé om een schroeftransporteur van Van Beek te gaan. Het doel is immers een zo laag mogelijke TCO (Total Cost of Ownership) verwezenlijken voor de klant.

Geschreven door