Perry Verberne, algemeen directeur van Van Beek, is toegetreden tot het bestuur van de Machevo & Bulk Vereniging. Hij treedt in de voetsporen van de directeur eigenaar van Van Beek, die het tijd vond voor nieuw bloed in het bestuur. De bestuurswissel vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging op 7 december jl. in de Jaarbeurs Utrecht. Verberne ziet veel mogelijkheden voor Machevo die hij graag zou benutten. Zelf is Verberne nog redelijk ’nieuw’ in de procesindustrie, de branche waarin de leden van Machevo actief zijn. ”Ik kom uit de energiewereld en ben twee jaar geleden nieuw in deze branche begonnen bij Van Beek”, legt hij uit. ”Ik heb in een korte tijd veel geleerd over deze tak van sport, waarbij ik veel conculega’s heb ontmoet. Uiteraard kwam ik ook in contact met Machevo.” Waarom heeft u plaatsgenomen in het bestuur? ”Van Beek is een bedrijf dat graag vooroploopt. Dat laten we ook zien door ons in te zetten voor de vereniging. Veel klanten van ons zijn betrokken bij Machevo. Met het vertrek van onze directeur eigenaar uit het bestuur leek het mij interessant en logisch om onze betrokkenheid en inzet voort te zetten. Ik zou mijn kennis van bestuurlijke zaken graag in dienst stellen van Machevo en het is een mooie gelegenheid om in contact te komen met branchegenoten. Ook zie ik dit als een versnelde mogelijkheid om meer over onze branche te weten te komen.” Welk beeld heeft u van Machevo? ”In de korte tijd dat ik bij Machevo betrokken ben, heb ik al tal van voorbeelden gezien die van grote toegevoegde waarde zijn voor alle leden. Beursdeelnames, excursies, de Algemene Ledenvergadering, het jaarlijkse brancheonderzoek dat steeds nuttiger wordt naarmate er meer leden aan meewerken... Voor een kleine investering krijg je als Machevo-lid heel wat terug. Aanvankelijk vond ik het moeilijk te begrijpen waar Machevo precies voor staat. De vereniging kan zich duidelijker en beter profileren naar de branche dan zij nu doet. Ik hoop dat ik eraan kan bijdragen dat voor iedereen duidelijk is wat Machevo doet en waar ze toe dient. Wat wordt uw taak bij Machevo? ”Mijn toekomstige rol binnen het bestuur is momenteel onderdeel van overleg. Het zal in ieder geval een rol zijn die aansluit bij mijn overtuiging: maak de branche bekend met de kennis en kunde van onze leden.” Waarom vindt u dat zo belangrijk? ”We bieden de leden nu netwerkmomenten, gezamenlijke beursdeelnames en excursies. Dat zijn natuurlijk belangrijke activiteiten die de leden zichtbaar nuttige connecties en uiteindelijk harde euro’s opleveren. Maar wat nog te vaak wordt vergeten, is dat Machevo ook een sterke belangenbehartiger is. Belangenbehartiging is niet in cijfers te vatten. Maar voor de branche als geheel is belangenbehartiging cruciaal. Door ons samen te profileren als specialisten in ons vakgebied, geven we de eindgebruikers in de procesindustrie terecht het gevoel dat zij met de juiste leveranciers werken.

Geschreven door