Tijdens de Industrial Processing beurs toont Dosco B.V. in hal 10 op stand A001 de Multiflowslide Massflowmeter, de valplaatweger voor vaste stofstromen. Met deze valplaatweger kunnen stortgoederen met een stortgewicht van 0,04-3,5 in capaciteiten van ca. 0,5-200 m3/hr zeer nauwkeurig en betrouwbaar worden gewogen en gedoseerd met weegnauwkeurigheden vanaf 0,1%. In tegenstelling tot conventionele technologieën welke op basis van gewicht, snelheid, impact of volume werken, meet de valplaatweger de stortgoederen direkt in de materiaalstroom. Een vaste stofstroom wordt inline aangevoerd tegen een vertikaal gedeelte in de weger. Aansluitend wordt het materiaal `glijdend` over de holle plaat gevoerd. Op deze plaat wordt het materiaal van richting veranderd en wordt de afbuig (centripetaal) kracht, welke evenredig is met en uitsluitend afhankelijk van de passerende massa, met een drukdoos gemeten. De gemeten kracht wordt elektronisch omgezet in de bijbehorende elektronica waarna de produktstroom in kg/hr en de gepasseerde hoeveelheid in kg wordt gepresenteerd. De valplaatweger wordt geleverd in al of niet stofdichte uitvoering. Door weging van de optredende materiaalstroom en totalisering van de gepasseerde hoeveelheid materiaal is de valplaatweger eveneens bij uitstek geschikt voor het realiseren van een gecontroleerde flow. Door geen flowonderbrekening, geen kleppen, geen filters etc. is de valplaatweger in veel gevallen een perfekt alternatief voor loss-in-weight systemen en weegbanden.