Induvac uit Zoetermeer levert standaard vacuümsystemen voor ziekenhuis volgens de 93/42/EEC normalisering die geldt voor het ziekenhuis wezen. De vacuümunit bestaat uit drie vacuümpompen samengebouwd met een vacuüm tank, dienend als buffer. Het systeem is verder voorzien van een voorfilter met condens afscheider en twee bacteriën filters(UNI-EN737-3:2000, par. 5.6.1 -5.6.7). Na het opstarten van de eerste pomp, wordt het vacuüm op peil gehouden in de vacuümbuffer. Een pomp is in principe voldoende hiervoor. Mocht om wat voor reden dan ook de capaciteit te klein zijn, zal een tweede pomp bijspringen. Wanneer zelfs twee pompen het verbruik niet kunnen handhaven gaat ook de derde pomp werken(par.5.6.3). Het meegeleverde controlepanel of schakelkast zorgt ervoor dat alle pompen een gelijk aantal draaiuren afwerkt en dus een gelijkwaardig slijtagebeeld geven. De derde pomp is in principe een “nood” pomp, en weliswaar gestuurd door het controlepaneel, maar gevoed door een “nood”panel, waardoor het mogelijk wordt om zelfs bij het volledig uitvallen van de hoofdschakelkast nog een vacuüm te creëren. Dit alles volgens de UNI-EN737-3:2000 norm par. 5.6.5. De pompsystemen zijn leverbaar in diverse capaciteiten beginnend bij 12m3/hr per pomp tot 250 m3/hr. De bijbehorende buffertanks variëren in grootte afhankelijk van de pompcapaciteit. De systemen kunnen zowel verticaal als horizontaal uitgevoerd.

Geschreven door