Enkele maanden terug heeft Induvac een vacuüm installatie geleverd aan een bekend Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in het testen en kalibreren van o.a. industriële vloeistof- en gasmeters. Het belang van een goede kalibratie en keuring van meters op transportleidingen zal duidelijk zijn en een kleine afwijking in de meetapparatuur kan op jaarbasis grote kosten met zich meebrengen. Nauwkeurigheid speelt hierbij een zeer belangrijke rol en vandaar dat de vacuümunit aan zeer hoge eisen moet voldoen. Zo is de capaciteit regelbaar van vrijwel 0 tot ca. 1000 m3/uur en de druk van atmosferisch naar ongeveer 200 mbar(a). Een dergelijk groot regelgebied is zeer uniek en alleen mogelijk door een combinatie van frequentieregeling met een ingenieus bypass/kleppen systeem. Omdat het systeem de lucht rondpompt en de temperatuur van zowel het medium als de omgeving voor gasmeters een zeer kritische factor in het meetproces is, moet de temperatuur ook controleerbaar en beheersbaar zijn. Om dit te bewerkstelligen is een speciale koeleenheid geïnstalleerd die de temperatuur van het gas constant houdt en kan regelen. De lucht die aangezogen wordt en door de te testen meettoestellen gaat, wordt naderhand weer teruggebracht in het laboratorium. Allerlei parameters zijn afleesbaar en instelbaar op zowel de machine zelf als op afstand. Bijvoorbeeld een personal computer, zodat gegevens makkelijk opgeslagen kunnen worden. Induvac zorgde voor de complete installatie inclusief lucht- en koelwaterleidingen, de elektrische installatie, alle meetinstrumentatie en de uiteindelijke opstart en testfase.

Geschreven door