Bij het uitdragen en doseren van poeders uit een silo of bunker worden vaak schroeven toegepast. Dit heeft een aantal voordelen, waaronder het vermijden van vervuiling van poeder en omgeving, een goede dosering en een groot capaciteitsbereik. Bovendien heeft een langwerpige opening voordelen met betrekking tot de stroming van het product. Als de uitdraagschroef (doseerschroef) echter niet goed ontworpen is, zal er kernstroming of brugvorming optreden. Ook bestaat het risico dat het product doorschiet en onbeheersbaar uitstroomt (flooding), en kan de schroef op sommige punten overmatige slijtage te zien geven. Een goed ontwerp, waarbij spoed en kerndiameter zijn afgestemd op de eigenschappen van het product, voorkomt deze problemen. <b>Uitdraagschroef</b> Een uitdraagschroef (doseerschroef, doseervijzel of screw feeder) is een schroef die direct onder de uitstroomopening is geplaatst. Het product in de silo staat dan op een deel van de schroef. De uitdraagschroef werkt daarom duidelijk anders dan de transportschroef, die nooit voor 100 procent gevuld is. Een uitdraagschroef wordt veel toegepast voor het doseren van poeders uit een (wigvormige) trechter. De redenen hiervoor zijn: · Een gelijkmatige onttrekking van het poeder is goed mogelijk, zodat massastroming ontstaat. · De schroef is gesloten, zodat er geen risico van vervuiling van het poeder of de omgeving bestaat. · Een goede dosering is mogelijk, met een breed capaciteitsbereik. · De levensduur van de schroef; eventueel is deze slijtvast uit te voeren. · De schroef is goed bestendig (te maken) tegen bijvoorbeeld hoge temperatuur, agressieve milieu’s, etc. Willen deze voordelen echter gelden, dan is een goed ontwerp van de schroef noodzakelijk. <b>Werkingsprincipe</b> Transport in een schroef is afhankelijk van 1) de wrijving tussen het product en het schroefblad, 2) de wrijving het product en de goot of buis en 3) de inwendige wrijving van het product zelf (in het deel onder de silo). Spoed en de schroefdiameter bepalen de bladhoek bepalen. Verder is ook de kerndiameter van belang, omdat deze de inhoud van een gang bepaalt. (Zie verder bijdrage: Schroeftransporteur: werking, voordelen en nadelen) <b>Capaciteitsverloop </b> Met betrekking tot de opbrengst (capaciteit) van een uitdraagschroef in relatie met de spoed, zijn er drie gebieden aan te wijzen. Zie figuur 3. 1) Spoed kleiner dan de ondergrens van de minimale spoed: het product draait mee, er treedt geheel geen transport op 2) Spoed tussen onder- en bovengrens minimale spoed: transport komt op gang boven de ondergrens, maar is nog niet optimaal, er treedt extra slip op 3) Spoed groter dan de bovengrens van de minimale spoed. Er is optimaal transport; de capaciteit neemt vrijwel lineair toe met de spoed. 4) Maximale spoed: bij een steeds groter wordende spoed capaciteit minder, en loopt op een gegeven moment zelfs terug. Zie artikel ”Ontwerp van een uitdraagschroef” hoe het ontwerp van een uitdraagschroef in zijn werk gaat.