Delft Solids Solutions heeft haar mogelijkheden voor deeltjesgrootte analyses verbreed met een nieuw laser diffractie instrument dat voor kleinere deeltjes een groter bereik heeft met een ondergrens van 0,02 micrometer. Het instrument is state of the art en geschikt voor het dispergeren van poeders in lucht met een Venturi of in water of organische vloeistoffen. Voor vloeistof dispersies is slechts een minimale hoeveelheid monster nodig door de geringe afmetingen van de meetcel. Delft Solids Solutions is een onafhankelijk contract onderzoek laboratorium gericht op de fysische karakterisering van vaste stof. De hoofdactiviteiten zijn het onderzoek en “non-transactional” karakterisering van poeders van micro tot macro schaal, bijvoorbeeld deeltjesgrootte, porositeit, poedergedrag en elementsamenstelling voor een breed scala aan materialen.