Per 1 januari 2006 is het Buro Noordhof de vertegenwoordiger van het Duitse bedrijf UCON AG containersysteme KG. De Nederlandse en Belgische markt voor alle producten van UCON worden voortaan exclusief door Buro Noordhof bediend. Deze samenwerking is tot stand gekomen op basis van wederzijds vertrouwen in de noodzakelijke ervaring en deskundigheid. UCON AG Containersysteme KG heeft wereldwijd het meest omvangrijke aanbod van containersystemen voor vloeistoffen en vaste stoffen. Dit aanbod loopt uiteen van druk- en gevaargoed tanks met 2,1 liter, IBC´s met 3.000 liter tot opslagtanks en silo´s met 100 m3 inhoud. UCON ontwikkelt en produceert tevens complexe containersystemen voor de verwerking, dosering, menging, verpakking, opslag en transport van de meest veelzijdige soorten vaste stoffen. Buro Noordhof heeft al ruim 15 jaar marktervaring met een grote variëteit aan soorten grondstoffen en eindproducten, zowel in de vorm van vaste stoffen als vloeistoffen. Daarbij wordt de advisering, het ontwerp en de projectrealisatie gekenmerkt door grote creativiteit, waardoor de dienstverlening altijd passend en op uw situatie is toegesneden.