Weer een trommelzeef die onze werkplaats verlaat, op weg naar een klant in het Verenigd Koninkrijk. Deze 9m lange, 3m brede trommelzeef zal worden gebruikt in een recycle installatie om bodemas van de verbrandingsinstallatie te zeven. Na het zeven op deeltjesgrootte zal de terugwinning van materialen efficiënter verlopen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Geschreven door