De meetmethode van de niveauschakelaar MBA700 is eenvoudig: Als het vulgoed de trilvleugel bedekt, wordt de vibratie gedempt. De elektronica registreert deze demping en er wordt een binair signaal geactiveerd. Daalt het niveau, wordt de trilvleugel weer vrijgegeven en begint hij, net als daarvoor, ongedempt te vibreren, het signaal wordt weer gedeactiveerd. MBA Instruments biedt met de bijzonder gevoelige gepatenteerde niveauschakelaar MBA700 een trilvleugel aan, die in tegenstelling tot andere trilvleugels een echte, enkelvoudige trilvleugel is: Terwijl trilvorken en `onechte` trilvleugels al geruime tijd op de markt zijn, is onze als `echte` enkelvoudige vleugel uitgevoerd trilvleugel tot nu toe uniek. Hij vibreert met een frequentie van 290 Hz en weinig energie, zodat deze zichzelf niet kan `vrijmaken` - foutieve metingen als gevolge van zelf veroorzaakte holtevorming kunnen zodoende worden vermeden. Daarentegen is de MBA700 door het trilvleugelsysteem ook in staat extreem lichte materialen met een stortgewicht tot 10 gram per liter te meten. De meetmethode is niet gebonden aan het soort stortgoed - de MBA700 is daarom bijzonder geschikt voor frequent wisselende vulgoederen. Hetzij theebladeren of zand, houtsnippers, suiker of meel - de MBA700 kan overal worden gebruikt en voldoet in explosiegevaarlijke omgevingen aan de ATEX-normen voor het beoogde gebruiksdoel (Richtlijn 94/9/EG). Zelfs in het geval van scheidingslagen zoals water-zand kan de MBA700 worden toegepast: de trilvleugel vibreert ook in water. Zodra de trilling wordt gedempt door het sediment zand, wordt er een signaal geactiveerd. Deze toepassing kan bijvoorbeeld in het aanzuiggebied van pompen worden gebruikt. `De zwaardvormige, enkelvoudige `vleugel` voorkomt afzettingen op het trillende deel; vastzittend stortgoed, wat bij trilvorken nogal eens voorkomt, is bij de MBA700 niet aan de orde`, aldus Hans-Heinrich Westphal, Directeur van MBA. De trilvleugelsonde bestaat uit roestvrij staal. De uiterst robuuste kop van het apparaat met zijn elektronica is identiek aan de behuizing van de andere producten van MBA Instruments GmbH uitgevoerd. De MBA700 is net als de draaivleugelsonde MBA200 modulair opgebouwd. Indompeldiepten tot vier meter worden gerealiseerd met behulp van buisverlengstukken. Bij montagediepten tot 20 meter wordt de trilvleugel via een speciale kabel met de elektronicabehuizing verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij KEMP BV, officieel wederverkoper.

Geschreven door