Vanwege de voortgaande aanscherping van milieueisen is het operationeel houden van een moderne stofafscheider/ filterinstallatie zonder permanente emissiebewaking bijna niet meer denkbaar. Hét nadeel bij veel bewakingssystemen is de gevoeligheid ervan voor vervuiling en de hiermee gepaard gaande kosten voor instandhouding. Fiktech B.V. levert Tribo-elektrische sensoren die nauwkeurig zijn, robuust en eenvoudig in montage en onderhoud. Nieuw op dit gebied is de FRE06Ex met ingebouwde display én keuzemogelijkheid uit meerdere meetsondes. Deze unit is geschikt voor montage in ATEX zone 22 (meetsonde zone 20). Beschikbaar zijn drie potentiaalvrije schakelcontacten en één analoog uitgangsignaal 4-20 mA t.b.v. continue bewaking. Afhankelijk van de toepassing kan gekozen worden uit meetsondes met ronde, rechthoekige of in vleugeltype uitvoering. De optimale keuze wordt onder meer bepaald door de aard van het stof en de heersende luchtsnelheid in de leiding. De ingebouwde display biedt naast uitlezing van de actuele emissie in procenten of mg/m³, ook de mogelijkheid tot directe calibratie. Hierbij kan gekozen worden uit een aantal bekende stoffen. Voordeel van deze methode is, dat een gravimetrische bepaling van de stofdeeltjes niet meer hoeft te worden uitgevoerd.