Transportschroef: werking, voordelen en nadelen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
206 bekeken Laatste wijziging: 24 april 2024
Een horizontale schroeftransporteur.
Een horizontale schroeftransporteur. | Foto: Proces Media

Schroeftransporteurs worden in vele uitvoeringsvormen gebruikt om vrijstromend en klevend (cohesief) stortgoed te transporteren, zowel horizontaal, hellend als verticaal. De verschillen tussen horizontale en verticale transportschroeven en de voor- en nadelen van schroeftransporteurs op een rijtje.

Tekst: Redactie Proces Media | Fotografie: Jansen & Heuning

Qua werkwijze en gebruik is het onderscheid tussen schroeven voor horizontaal of hellend transport, en schroeven voor verticaal transport van belang.

Horizontale schroeftransporteurs

De horizontale schroef is typisch een duwwerktuig, waarbij het te transporteren materiaal in de onderste helft van de trog of pijp ligt. Bij rotatie van de schroef kan het materiaal door de wrijving met de trogwand niet met de schroef meedraaien, waardoor het door de schroef wordt voortgeduwd. Dit is te vergelijken met een moer op een roterende schroef. Wanneer de moer niet (of slechts ten dele) met de schroef mee kan draaien zal hij zich langs de schroef bewegen. De vullingsgraad van de horizontale schroef zal niet groter zijn dan ca 40% van de troginhoud. Bij te grote vulling treedt meer wrijving op tussen schroef en materiaal en zal dit ten dele met de schroef meeroteren, en vindt daar dus geen transport plaats. Het materiaal wordt ‘over de balk gegooid’.

Verticale schroeftransporteurs

Bij verticaal schroeftransport is de schroef niet in een trog, maar in een ronde pijp ondergebracht. Voor transport is het nodig dat het materiaal ten dele meedraait met de schroef. Hierdoor wordt het materiaal door centrifugaalwerking tegen de pijpwand gedrukt, en door de wrijving afgeremd, waardoor transport optreedt. In tegenstelling tot de horizontale schroef die bij elk toerental zal transporteren, bestaat er bij de verticale schroef een minimum toerental, waaronder geen transport zal plaatsvinden. De toerentallen zijn bij verticaal transport in het algemeen veel hoger dan bij horizontale schroeven.

Article image of: Transportschroef: werking, voordelen en nadelen

Voordelen transportschroeven

+ De transporteur kan geheel gesloten worden uitgevoerd, dus stofvrij transport .
+ Zowel de toe- als afvoer kan op meerdere plaatsen langs de transportweg plaats vinden.
+ Tijdens transport kunnen tevens bewerkingen als koelen, drogen en verwarmen worden uitgevoerd.
+ De schroeftransporteur is relatief goedkoop in aanschaf en onderhoud.
+ Geschikt voor de meeste vrijstromende maar ook cohesieve materialen.
+ Kan ook bij hogere temperaturen worden toegepast.

Nadelen transportschroeven

– Een laag energetisch rendement, het is een echte wrijvingsmachine. Door de meestal beperkte transportafstanden is dit echter geen groot bezwaar.
– Niet geschikt voor grotere transportafstanden of opvoerhoogtes. Door een aantal schroeftransporteurs achter elkaar te schakelen kunnen wel grotere lengtes/hoogtes worden bereikt, maar dan wel ten koste van hoogte- of ruimteverlies.
– Bij transport van abrasieve materialen zal door de optredende wrijvingen een sterke slijtage van zowel de schroef als de trog- of pijpwand kunnen optreden.

Dit zijn de meest voorkomende vragen

1. Wat is het verschil in werking tussen horizontale en verticale transportschroeven?
Horizontale schroeven duwen materiaal langs de trog.
Verticale schroeven laten het materiaal deels meedraaien voor transport. Bij horizontale schroeven draait het om de vullingsgraad, die bedraagt maximaal 40%. Bij verticale schroeven is het toerental van belang, alleen bij een bepaald minimum is er transport mogelijk.

2. Wat zijn de voordelen van transportschroeven?
Transportschroeven kunnen stofvrij werken, zijn flexibel qua capaciteit, en kunnen het materiaal tijdens transport koelen, verwarmen en drogen. Ze zijn geschikt voor diverse materialen, zijn ook inzetbaar bij hogere temperaturen, en zijn kostentechnisch interessant.

3. Wat zijn de nadelen van transportschroeven?
Transportschroeven zijn onzuinig vanwege wrijving, minder geschikt voor grote afstanden of hoogtes, en zijn gevoelig voor slijtage bij het transporteren van schurende materialen.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijvenicon.arrow--dark