Zuurstof is in industriële omgevingen vaak niet welkom. Het is zeer reactief en kan de procesveiligheid en productkwaliteit ernstig in gevaar brengen. Echter niet alle zuurstofmetingen zijn kunnen gemakkelijk bepaald worden een klassieke zuurstofmeter, we denken bijvoorbeeld aan plaatsen waar het meetpunt moeilijk bereikbaar is, bij hogere temperaturen of wanneer de procesdruk hoog is. Daarom heeft SICK met Transic 100 een flexibele gasanalysesysteem ontwikkeld voor extractieve zuurstofmetingen waar er met een tunable diode laser het zuurstofgehalte accuraat wordt bepaald.

Geschreven door
Zuurstofmeting