Als onderdeel van het Europese project SolidStandards organiseerde NEN op 3 juni jl. voor de tweede maal een trainingssessie over normen voor kwaliteit en duurzaamheid van vaste biobrandstoffen. Het geven van trainingen is één van de projectonderdelen waarbij er, in totaal in 10 Europese landen met ruim 700 deelnemers, kennis wordt gedeeld over de normen voor vaste biobrandstoffen. Dit is ook een manier waarop behoeftes in kaart worden gebracht om normen te verbeteren en/of nieuwe normen te ontwikkelen. Zo werd tijdens deze training, die volledig was volgeboekt, duidelijk dat er een aanvullende behoefte is aan normen voor veiligheid en gezondheid bij opslag/transport van vaste biobrandstoffen. Meer informatie is terug te vinden op www.solidstandards.eu. Aan de hand van de presentaties, die werden gegeven door ECN en Agentschap NL, en een interactieve sessie is op de inhoud van de normen en certificatie ingegaan. De focus lag daarbij op houtpellets. Ook is er van gedachten gewisseld over duurzaamheidsaspecten van vaste biobrandstoffen.