Toekomstige toppers in de chemische industrie hebben andere vaardigheden nodig dan ze nu op de universiteit meekrijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de VNCI. Ze heeft de resultaten van eigen onderzoek onder 10 Nederlandse universiteiten afgezet tegen de wensen van chemische multinationals in Europa. De VNCI gaat met de universiteiten in gesprek om tot een gemeenschappelijk plan te komen dat toekomstige hoogopgeleide chemici betere innovatieve vaardigheden biedt. Universiteiten richten zich vooral op het overbrengen van technologische kennis, terwijl bedrijven medewerkers zoeken met multidisciplinaire talenten. Grondige technologische kennis in een bepaalde discipline is de basis, maar zij verlangen van de toekomstige kenniswerker dat hij breder wordt opgeleid met kennis van andere disciplines waar chemie in toenemende mate mee te maken heeft. Daarnaast verlangt de industrie van de toekomstige kenniswerker ook zakelijke en persoonlijke vaardigheden. Toekomstige ingenieurs en wetenschappers moeten over de juiste vaardigheden voor innovatie beschikken om de vereiste snelle ontwikkelingen in de industrie te realiseren. Uit het VNCI-onderzoek komt naar voren dat universiteiten naast technische vaardigheden persoonlijke vaardigheden (zoals creativiteit en communicatie) belangrijk vinden en hierin onderrichten. Daarnaast geven ze aan dat ze ook zakelijke vaardigheden (zoals projectmanagement en marketing) belangrijk vinden. Ze kunnen in deze richtingen echter geen onderwijs geven vanwege geld- en ruimtegebrek. Ze verleggen deze verantwoordelijkheid daarom naar de industrie. Het onderzoek vloeit voort uit onderzoek in september 2009 door koepelorganisatie Cefic. Hierin gaven 12 Europese multinationals aan wat volgens hen de meest essentiële zakelijke, persoonlijke en technische vaardigheden van werknemers moeten zijn om innovatie mogelijk te maken. Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat toekomstige werkgevers van hun onderzoekers verlangen dat ze weten hoe ze innovaties beschermen. Van ingenieurs wordt vooral verwacht dat het capabele projectmanagers zijn. Cefic pleit ervoor dat toekomstige wetenschappers en ingenieurs multidisciplinair en breed worden opgeleid. Ze zouden zich daardoor snel nieuwe taken, functies en wetenschappelijke domeinen eigen kunnen maken.