Nieuwe Europese normen voor bepaling van brandwerendheid en criteria maken certificering inzichtelijk. Voor DENIOS aanleiding voor de start van het innovatieproject ”het Europese brandcompartiment voor gevaarlijke stoffen. Door de bijzondere gevaarsaspecten van brandgevaarlijke stoffen in opslag- of werkruimten, zijn de standaard brandwerendheidseisen in nationale bouwwet- en regelgeving ontoereikend om risico’s op brand en explosie voldoende te reduceren en geldt er in veel EU-landen aanvullende wet- en regelgeving. Met de nieuwe Europese normen blijven de nationale eisen van kracht maar worden beoordelingsmethode en betreffende criteria Europees bepaald. Aantonen van brandwerendheid van individuele bouwdelen is niet voldoende. Een brandcompartiment voor opslag van gevaarlijke stoffen moet gezien worden als een kubus, die als geheel wordt beoordeeld conform de criteria vlamdichtheid (E), thermische isolatie (I) en dragende constructie (R). Daarnaast moet de ruimte voldoen aan de in de Eurocodes vastgelegde bouwconstructie-eisen. Voor Europese standaardisatie moet rekening gehouden worden met de nationaal gestelde aanvullende eisen. Zo is de minimale brandwerendheidsduur in Nederland en België 60 minuten, in Duitsland 90 minuten en in Frankrijk zelfs 120 minuten. Ook voor constructieve eisen zoals wind- en sneeuwlast zijn er grote nationale verschillen. Europese standaardisatie betekent dat aan de hoogste eisen moet worden voldaan. Eind 2011 zijn de laatste brandkamertesten uitgevoerd door Efectis in Metz. Daarna volgde de conformering aan nationale regel- en wetgeving. In Nederland op basis van de PGS15, het Bouwbesluit en de verhoogde prestatie-eis van 120 minuten REI 120, in december 2012 bepaald door DGMR en Efectis Nederland in het rapport F.2012.1303.01.R001/2013-Efectis-B0004/BGG/TNL. Voor organisaties die in diverse EU-lidstaten actief zijn is standaardisatie van productiemiddelen van groot belang. Hierdoor kunnen interne werk- en veiligheidsvoorschriften binnen de organisatie worden bepaald, verbetert de communicatie tussen de verschillende vestigingen en kan het compartiment bij het verschuiven van productie binnen Europa verplaatst worden, omdat het immers aan de hoogste Europese eisen voldoet. Aan de gecertificeerde DENIOS brandcompartimenten FBM en BMC wordt nu het nieuwste type ‘The Cube’ toegevoegd. Het prototype is geïntroduceerd op de World of Technology & Science en onderscheiden met de prijs voor beste innovatie, de TechAward 2014.