Anders dan uit publicatie van recente branchecijfers wordt gesuggereerd, ziet FHI, federatie van technologiebranches wel degelijk aanleiding om alert te zijn en de industrie voor te bereiden op zwaar weer. “De conjunctuurgevoelige industriële bedrijven die de noodklok hebben geluid, zijn ook voor onze bedrijven van groot belang” stelt federatievoorzitter Eric van Schagen vast. “Als zij de overheid vragen om mee te denken over mogelijkheden om recessieverschijnselen het hoofd te bieden, dan steunen wij dat vanzelfsprekend van harte”. FHI-directeur Kees Groeneveld bevestigt de visie van de voorzitter door te wijzen op de noodzaak van snel handelen. “De technologiemarkt ademt zo geweldig snel, dat we met elkaar steeds in de startblokken moeten staan om te kunnen reageren op internationale ontwikkelingen. In die zin is het heel belangrijk dat de overheid goed luistert naar signalen die worden afgegeven”. Het recente pleidooi van de technologiebranches voor het overeind houden van fundamenteel onderzoek is vooral gericht op het versterken van een stabiele basis onder de conjuncturele schommelingen in de markt. “Die basis zal nooit kunnen voorkomen dat direct ingrijpen op wat er morgen gebeurt overbodig wordt”. FHI publiceerde recent een groei in de orderontvangsten van 5,3% en een groei van de gefactureerde omzet van 11% over het eerste halfjaar van 2011 ten opzichte van 2010. “Het feit dat de groei van de orderintake nu lager ligt dan die van de omzet, duidt op vertraging van de groei. Daarbij is dit cijfer een resultante van verschillende markten die technologie inkopen. De groei in de branche Industriële Elektronica lijkt zich in deze periode minder volgens de bekende zevenjaarlijkse sinuscurve te ontwikkelen dan we gewend waren. Industriële Automatisering doet het nu iets beter dankzij de petrochemie en biochemie. De twee andere branches, Laboratorium Technologie en Medische Technologie, zijn minder conjunctuurgevoelig, maar groeien ook niet hard” aldus FHI.