Inashco heeft in TBK Group al jaren een betrouwbare partner als het gaat om de processen in bodemas bewerkingsinstallaties schoner en effectiever te laten verlopen. Door de transportbanden te voorzien van de, gepatenteerde, Starclean® schrapers worden de banden effectief gereinigd. De schrapers zijn voorzien van een snelspaninrichting en zogenoemde snapvoet waardoor ook het onderhoud snel en efficiënt kan plaatsvinden. Recent heeft Inashco de samenwerking verder uitgebreid door de IFE Trisomat spanwellezeef toe te passen in haar nieuwe lijn mobiele installaties. Met deze zeef wordt niet alleen een goede scheiding gehaald maar door de unieke 3 voudige beweging zijn de dynamische lasten op het frame aanzienlijk lager dan bij die van de concurrentie. De IFE Trisomat kan derhalve succesvol in combinatie met non ferro scheiders in mobile installaties worden toegepast. Inashco heeft een oorspronkelijk Nederlandse vinding van de TU Delft uitontwikkeld, gepatenteerd en werkt aan de internationale uitrol ervan. Deze technologie zorgt ervoor dat er uit de bodemassen van de afvalenergiecentrales succesvol fijne non ferro metalen kunnen worden teruggewonnen met als complementair resultaat dat de resterende assen nu schoon zijn van vervuilende zware metalen dat deze als grondstof kunnen dienen voor de betonindustrie. De TBK Group en Inashco, effectief in recycling.

Geschreven door