De Nederlandse Werkgroep Drogen (NWGD) nodigt u uit voor het jaarlijkse NWGD symposium over industriele droogtechnologie. Tijdens het symposium zullen sprekers van bedrijven, kennisinstellingen en uit de academische wereld de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van industrieel drogen, uitdagingen uit de praktijk en strategieën om het drogen te optimaliseren te presenteren. Dit jaar is het thema ’Meten is Weten’. De voertaal van het symposium is Engels, zie de link hieronder voor meer informatie en aanmelden.

Geschreven door