Afvalverwerker SITA heeft de bouw van een ultramoderne sorteerinstallatie voor afvalplastic in het Rotterdamse havengebied, afgerond. Het is de eerste installatie in Nederland die in staat is in grote volumes verschillende soorten plastic van elkaar te scheiden voor verwerking in nieuwe grondstoffen. Het Nederlandse plastic wordt tot nu toe behandeld in Duitsland. De nieuwe installatie, waarvan de bouw begin dit jaar startte, staat op het terrein van SITA aan de Waalhaven. De capaciteit van deze installatie bedraagt 25 tot 30 kiloton per jaar. Dit is gelijk aan ca. 625.000 m3, of een oppervlak van 25 voetbalvelden met daarop een laag van vijf meter plastic. Zou je het plastic in zeecontainers stoppen, dan heb je er 19.000 TEU (eenheden van 20 voet voor nodig). Het momenteel allergrootste containerschip zou dus nog 4000 eenheden op de kade moeten laten staan. Techniek De sorteerinstallatie is specifiek geschikt gemaakt voor de sortering van Nederlands plastic verpakkingsafval en kan flexibel ingesteld worden op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de samenstelling van het te sorteren mengsel van verpakkingen. De installatie maakt onder meer met infraroodtechnologie onderscheid tussen plasticsoorten. Dat resulteert in zuivere mono stromen van PET, polyetheen en polypropyleen.