Bij de productie van suiker zorgen centrifuges voor verwijdering van het nog aanhangende vocht. SuikerUnie in Vierverlaten heeft daar toe twaalf centrifuges op rij staan over een totale lengte van 24 meter voor behandeling van maximaal 250 ton suikerkristallen per uur. Per minuut lossen vier centrifuges elk 800 kg suiker sequentieel. Dat betekent 12 seconden per lossing, waarna de volgende centrifuge weer 800 kg lost. Trilgoten zijn zeer geschikt voor deze transportopgave door de relatief eenvoudige opbouw. De trilgoot bevat geen onderhoudsgevoelige onderdelen en is uiterst productvriendelijk door de zogenaamde ‘micro-worp’. Voor dit soort opgaven heeft Jöst een laagfrequente massa gecompenseerde resonantie schudgoot met krukasaandrijving ontwikkeld, type FSM. Hiermee worden zeer lange afstanden bereikt met tevens hoge capaciteiten. Ter compensatie van de dynamische krachten die door de trillingen ontstaan, is de totale schudgoot geplaatst op zogenaamde tilgers. Dit zijn speciale trillingdemperconstructies met massacompensatie die vrij plaatsbaar zijn. Hiermee kunnen transportlengten in een unit gecreëerd worden tot wel 50 meter zonder speciale ondersteuningen. Met de lage bedrijfsfrequentie van circa 8 tot 10Hz en de hoge trillingsslag van 15 mm is nu een uiterst snel en produktvriendelijk aftransport gerealiseerd voor de grote hoeveelheden suikerkristallen.

Geschreven door