Het aardingssyteem TES-01 voor tankwagens dat door StuvEx werd ontwikkeld, is een systeem van aarding en controle van de capaciteit speciaal aangepast aan voertuigen voor bulktransporten. Momenteel, tijdens het lossen en laden zal de operator de tankwagen trachten te aarden door een kabel die vertrekt vanaf de vrachtwagen te klemmen aan een grondaardingssysteem. Wanneer echter dit wordt vergeten, kan de kabel beschadigd raken, niet correct aarden en zelfs de aardingsconnectie verliezen zodat niets de transfer kan tegenhouden. Zelfs wanneer een standaard aardingssysteem aanwezig is, zal de operator de klem bevestigen aan een willekeurig metalen voorwerp in zijn nabijheid gewoon om geen tijd te verliezen. Het StuvEx TES-01 vermijdt problemen, die ontstaan door het niet of niet-correct connecteren van de aardingskabel door eerst te controleren of het systeem wel is aangesloten aan de tankwagen (en niet aan een willekeurig metalen voorwerp), vervolgens wordt de tankwagen geaard om tenslotte deze connectie continu te monitoren. In het geval hij geen tankwagen, een slechte connectie of erger, geen connectie detecteert, zal het toestel een contact geven waardoor het niet mogelijk is de tankwagen te lossen of te laden. Bijkomend voordeel is dat de werking niet beïnvloed wordt door winterse omstandigheden zoals sneeuw en dooizouten en dit in tegenstelling tot de meeste aardingssystemen met capaciteitsmeting. Dit is het geval om dat het uitgerust is met een eenvoudig bypass systeem (toegankelijk met een sleutel) dat de gebruiker toelaat de capaciteitsmeting tijdelijk uit te schakelen door het toestel in een zuiver weerstandsfunctie te plaatsen. StuvEx TES-01 is een “plug and play” type toestel. Het is erg eenvoudig te installeren en behoeft geen kalibratie. Het is uitgerust met een duidelijk zichtbare indicators (rood en groen licht). Het is beschikbaar in 2 versies: IP65 (voor zone 22) en Exd (voor zones 1/2/21/22)

Geschreven door