Bedrijven die plantaardige oliën en vetten verwerken voor levering aan mengvoederbedrijven, moeten vanaf 16 september aan strengere Europese eisen voldoen. De strengere eisen zijn gebaseerd op de nieuwe Verordening (EU) nr. 225/2012. Deze nieuwe verordening betreft een wijziging van de bestaande Verordening (EU) nr. 183/2005. Het doel is door striktere hygiëne-eisen het risico te verminderen dat vervuilde diervoedervetten in diervoeders terechtkomen. De nieuwe Europese verordening gaat voor een belangrijk deel over de monitoring van dioxine. Dixoinenorm De veiligheid van diervoeders wordt doorlopend onderzocht op bijvoorbeeld de maximale toegestane hoeveelheid dioxine. Recent is door de Europese normcommissie voor diervoeders (CEN/TC 327) onder leiding van NEN een nieuwe analysenorm voor dioxine gepubliceerd: NEN-EN 16215:2012 - Animal feeding stuffs - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS. De analysemethode is door het RIKILT (dhr. W. Traag) ontwikkeld in het kader van het tweede diervoedermandaat (M/382) van de EU.