De specialist Keuzes bij investeringen in bedrijfsmiddelen voor laboratoria vereisen de nodige kennis. Deze is grotendeels al aanwezig binnen de organisatie die investeert. Gebruiker, labmanager, veiligheidskundige, facilitymanager en inkoper hebben ieder vanuit hun verantwoordelijkheid eigen redenen om voor een bepaald product te kiezen. Dat geldt voor inrichting en apparatuur tot aan gebruiksgoederen en disposables. Op een laboratorium is er meestal een verhoogd risico door de aard van de werkzaamheden. Behalve “het correct leveren van een product” zorgen gespecialiseerde aanbieders voor kundig advies, informatie aan uw DMU’s, begeleiding bij de aankoop en instructie van de gebruikers na levering en ingebruikname. Ook verzorgen ze de juiste documentatie en vakkundige service en inspecties. Als men kiest voor een leverancier met een enorm assortiment, een hoog inkoopvolume of de laagste prijs, worden dan wel kosten bespaard? E-procurement Bij opname van specialistische labproducten in een e-procurementsysteem kunnen budgethouders efficiënt inkopen bij vooraf geselecteerde leveranciers. De afdeling inkoop heeft hierbij de belangrijke taak om leveranciers te selecteren op basis van betrouwbaarheid, prijs- en kortingsstructuur, integratie binnen het e-procurementsysteem, levertijd, logistieke afwikkeling en inkoopvolume, naast het streven naar beperking van het aantal leveranciers. Alleskunners De kans dat een specialist “de boot mist” is reëel, omdat hij door een te klein assortiment en inkoopvolume niet wordt toegelaten tot een e-procurementplatform. De totaal-leveranciers, ”alleskunners”, met hun complete assortiment wel, maar zij leveren slechts minimale vakkennis en aftersales. Strategische samenwerking van laboratoriumspecialisten Binnen de PP4LT alliantie van gerenommeerde specialistische bedrijven staat individuele kwaliteit centraal. Dit strategische samenwerkingsverband streeft ernaar op verantwoorde wijze een allesomvattend assortiment aan te kunnen bieden aan de laboratoriumdoelgroep. Eén opdrachtnemer? Eén van de partners is uw contact voor de coördinatie en administratie. De specialistische partner verzorgt de advisering, levering, plaatsing en het onderhoud. Kostenverhogend? Er zijn geen kostenverhogende tussenpartijen die weinig toevoegen. De opdracht wordt binnen de samenwerking administratief verrekend. De klant heeft alleen te maken met de opdrachtnemer. Wie is de e-procurementleverancier? Eén van de partners kan uw e-procurementleverancier zijn. Naast eigen producten biedt deze ook duidelijk herkenbare PP4LT partnerproducten aan, zodat u weet op welk specialistisch kennis- en serviceniveau u kunt rekenen. Alleen standaard producten? PP4LT streeft naar een totaaloplossing. De opdrachtnemer is geen alleskunner, maar voor elk specialisme staat een partner-specialist klaar. Zekerheid en vertrouwen PP4LT partners beschikken over jarenlange ervaring, referenties op niveau, en over gecertificeerde kwaliteitszorgsystemen.