Stofmetingen in natte rookgassen, bijvoorbeeld na een scrubber toepassing, zijn zeer uitdagend. De waterdeeltjes geven interferentie van het meetsignaal waardoor een representatieve stofmeting niet mogelijk is. Daarenboven kunnen opgedroogde zouten van meststoffen zich gemakkelijk ophopen en de sample leidingen blokkeren. Neem contact op met onze expert Daniel Pereira voor meer toelichting of check de hyperlink voor meer product info

Geschreven door