Cassettefilters van INFA-MICRON zijn filters met ingebouwde zweefstof filtercassettes (HEPA H13 volgens DIN EN 1822), welke overwegend in tweetraps uitvoering geleverd worden. De filtercassettes van de eerste trap worden volautomatisch met perslucht gereinigd, terwijl de tweede trap als veiligheidsfilter dient. De uitgeblazen lucht achter dit filter is aanwijsbaar schoner dan normaal in te ademen omgevingslucht. Om de drukstootbestendigheid van de filterbehuizing aan te tonen werd het INFA-MICRON cassette filter aan explosietests blootgesteld. Daarbij werd vastgesteld, dat dit filtersysteem – zonder aanvullende constructieve maatregelen – geschikt is voor stoffiltratie van stoffen uit de stofexplosie klasse St 1 en St 2 en eveneens voor hybride mengsels kan worden ingezet. Door de gunstige geometrie van de filterbehuizing word de drukgolf bij een optredende explosie dusdanig verminderd, dat het gebruik van kostbare extra voorzieningen, zoals explosiedruk- afvoer of onderdrukkingsmaatregelen achterwege kunnen blijven. Een explosie technische ontkoppeling aan de vuile lucht zijde van het filter volstaat. De dempende werking van de filtercassette, welke als vlamwering werkt, voorkomt het doorslaan van de explosie naar de schone lucht zijde van het filter. Het inzetten van een INFA-MICRON cassettefilter is de juiste beslissing, daar een explosiedruk-afvoer naar de buitenlucht vaak niet meer toegestaan wordt. Testcertificaten van de testen: 98.6004 en 200783.01.6001

Geschreven door