Op de jaarlijkse persconferentie van Atlas Copco was de introductie van de NGM stikstofgenerator met membraan het meest opvallend. De laatste jaren is een gestage toename te zien van de vraag naar stikstof. Zo bedroeg de totale stikstofmarkt zo’n 2 jaar geleden ruim 6,4 miljard euro en hij groeit nog steeds. In 2007 kwam Atlas Copco Airpower op de markt met een stikstofgenerator die werkt op basis van de PSA-methode. Nu, anno 2011, introduceert Atlas Copco in het kader van energie-efficiency een stikstofgenerator die werkt met membraan-technologie. Op de werkvloer zijn er eigenlijk twee manieren om stikstof te maken met behulp van compressoren. De eerste manier is door een compressor te koppelen aan een stikstofgenerator met een membraan. Bij deze techniek ontsnapt het grootste deel van de O2-moleculen door de wand van het membraan en hierdoor blijven de stikstofmoleculen over als eindproduct. Het membraan is eigenlijk niet meer dan een bundel holle vezels. Een tweede mogelijkheid om op locatie stikstof te produceren is door een compressor te koppelen aan een stikstofgenerator die werkt op basis van de PSA-methode (lees: Pressure Swing ADsorption). Dit zijn twee cilinders die gevuld zijn met CMS. CMS is een actieve kool met grote adsorptie-eigenschappen. Kenmerkend voor CMS is dat dit product een grotere aantrekkingskracht heeft voor zuurstof- dan voor stikstofmoleculen. De zuurstofmoleculen worden dus in de cilinders in de actieve kool gevangen en de stikstofmoleculen kunnen dan hun weg vervolgen. Omdat de vraag naar stikstof nog steeds groeit introduceert Atlas Copco nu in het kader van energie-efficiëntie een nieuwe NGM stikstofgenerator met membraan. Het werkingsprincipe van het membraan is eveneens gebaseerd op gasseparatie, alleen op een ander niveau van permeabiliteit. Evenals de NG stikstofgenerator is ook van deze stikstofgenerator slechts een model op de markt. Een model dat in zeven verschillende uitvoeringen kan worden geleverd, met capaciteiten variërend van 5 tot 400 Nm3/u. Kenmerkend voor dit nieuwe model is dat deze voorzien is van een geïntegreerd inlaatfiltratiesysteem met een door Atlas Copco samengestelde set filters. De set filters bevat olie(damp)- en stoffilters. De automatisch aangestuurde regelkleppen zorgen voor een stabiele reinheid van de stikstof in elke conditie van de stikstofgenerator. Zelfs bij een wisselend verbruik of variabele toevoer van perslucht door de compressor blijft de gewenste zuiverheid van de stikstof gewaarborgd. De stikstofgenerator is uitgerust met een besturingspaneel, waarop parameters als druk, temperatuur, drukdauwpunt en zuiverheden in één oogopslag kunnen worden afgelezen.