Vraag en afzet zijn continu aan verandering onderhevig en het realiseren van nieuwe of het moderniseren van bestaande capaciteiten vergt investeringen, om de reeds veroverde marktposities te kunnen versterken en de concurrentie voor te blijven. Om aan de specifieke behoeften te kunnen voldoen worden bestaande systemen voortdurende verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Door de toegenomen vraag en transportcapaciteit voor het beladen van schepen bestaat er vooral voor minerale grondstoffen een grotere behoefte aan speciaal aangepaste systemen. Of het nu gaat om het moderniseren van bestaande beladers of systemen voor de bulkbelading en maatwerk-transportsystemen, de ingenieurs van SMB International GmbH hebben al een groot aantal uiteenlopende projecten succesvol gerealiseerd. Want SMB staat immers voor Sonder Maschinen Bau [Speciale Machine Bouw] en kan bogen op een jarenlange ervaring met zowel bulksystemen als ook met transportsystemen. Als algemeen erkende criteria voor een optimaal beladingssysteem worden criteria zoals korte ligtijden, grote capaciteiten, betrouwbaarheid en oplossingen op maat gehanteerd. Afhankelijk van de behoefte kan de klant kiezen voor een verrijdbaar of een stationair scheepsbeladingssysteem. Voor het transport en de belading van minerale grondstoffen, één van de grondstofsoorten waarvoor de complexe systemen van SMB voornamelijk zijn ontworpen, worden transportbanden en stortpijpen of beladingsbalgen van het cascade-type gebruikt. Met behulp van de modernste technologie kan er op deze manier tot 3.000 t bulkgoed, zoals grind, zand, zout, erts en kwarts, per uur worden verwerkt. Verschillende stoffen stellen ook verschillende eisen aan transport- en vulsystemen. Zo voert SMB de beladers met een stortpijp met stofreductie uit, om stofemissie te voorkomen en aan de strengere bedrijfsinterne, hygiëne- en milieueisen te kunnen voldoen. Tot dusver werden bijvoorbeeld afwerpbanden voor los gestort goed ontwikkeld, die het materiaal over een afstand van tien meter kunnen verspreiden, maar ook beladingsbalgen van het cascade-type. Met deze kan het stortgoed door de speciale positionering van de afzonderlijke cascade-elementen nagenoeg stofvrij worden geladen. Voor het transport van de opslagplaats naar de scheepsbelader of omgekeerd worden meestal transportbanden gebruikt. Hiervoor worden open, afgedekte of gesloten transportbanden gebruikt, die afhankelijk van de capaciteit en de klantspecifieke eisen worden gemonteerd.

Geschreven door