Dinnissen presenteert het nieuwe Slow Flow Conveying waarbij een optimale balans wordt bereikt tussen een laag energieverbruik en praktische inzetbaarheid. Het transportsysteem kent lage luchtsnelheden, een hoge belading en minder luchtverbruik. Slow Flow Conveying is daardoor geschikt voor het hygiënisch, behoedzaam en efficiënt transporteren van grondstoffen. Slow Flow Conveying werkt volgens het principe van zuigtransport of blaastransport. Poeders, korrels en granulaten worden op basis van een gecontroleerde lucht/gasstroom getransporteerd. Producten kunnen daarbij vanuit één of meerdere inlaatpunten naar één compacte receiver- of ontvangstunit worden getransporteerd. Het omgekeerde is ook mogelijk. Producten worden dan vanuit één punt naar meerdere ontvangstpunten getransporteerd. Omdat de verhouding tussen transportlucht/gas en de belading middelmatig is, ontstaan er relatief lage transportsnelheden en een geringe wrijving tussen/van de grondstofdeeltjes. Dit maakt Slow Flow Conveying geschikt voor het behoedzaam vervoeren van breukgevoelige en slijtende producten zoals melkpoeders, zand, krijt, koffie, instant poeders, geprepareerde, geëxtrudeerde en gelecitineerde producten. Kleverige producten zoals cereals, cacao en hygroscopische producten zoals suiker geven binnen het Slow Flow Conveying (eventueel in combinatie met luchtontvochtiging) minder kans op aankoeken. Binnen het Slow Flow Conveying zijn de luchtsnelheden laag en is de belading relatief hoog. Door dit lage lucht/gasverbruik kan binnen Slow Flow Conveying worden volstaan met, dunne leidingen, een uiterst compact receiversysteem en kleine filters. De compacte uitvoering maakt het reinigen van Slow Flow Conveying sneller en gemakkelijker. De ontvangstunit beschikt over easy to clean functies terwijl de filters uitneembaar zijn via een speciaal geleidesysteem. Daarnaast beschikt het verder over goed toegankelijke en demontabele leidingen die een snelle inspectie en reiniging bij de vertrek- en ontvangstpunten mogelijk maakt. Als sluizen of drukvaten worden toegepast zijn deze compact en snel reinigbaar. Door al deze doordachte faciliteiten is het nieuwe transportsysteem van Dinnissen snel en gemakkelijk schoon te maken. Dinnissen biedt verder mogelijkheden om Slow Flow Conveying uit te breiden met een automatisch reinigingssysteem op basis van lucht. Ook C.I.P cleaning op basis van water of een reinigingsmiddel (weken en/of spoelen) is mogelijk.