Vandaag opent burgemeester Aboutaleb de zesde ontzwavelingsfabriek, HDS-6, op het complex in Pernis. Hierdoor wordt de capaciteit om diesel en huisbrandolie dieper te ontzwavelen volgens de laatste Europese milieuspecificaties, aanzienlijk vergroot. De investering bedraagt ongeveer 400 miljoen euro en draagt bij aan de positie van Pernis als één van Shell’s belangrijkste raffinagecomplexen wereldwijd. Sinds de jaren ’80 wordt er vrijwel continu en veel geïnvesteerd, vooral in schonere en flexibelere installaties. Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa, met een verwerkingscapaciteit van ruim 400.000 vaten ruwe olie per dag (ruim 44.000 liter per minuut). Inclusief de nieuwe installatie vangt Shell ongeveer 450 ton zwavel per dag af. De goudgele ‘stroop’, wordt gebruikt als grondstof voor de chemie en de kunstmestproductie. Hoge druk De HDS (‘HydroDeSulphurisation’) fabriek verwijdert zwavel uit de zwaardere gasolie fracties. De ontzwavelde gasolie eindigt in de diesel pool (dan produceert de fabriek 10 ppm zwavel gasolie) of in de huisbrandolie pool (de fabriek produceert dan 50 ppm zwavel gasolie) van Shell Pernis. Zwavelmoleculen uit de gasolie worden onder invloed van katalysator, hoge druk en temperatuur en waterstofrijk gas omgezet naar H2S. Elders in de fabriek wordt de H2S gescheiden van de gasolie. Dit alles gebeurt volgens de laatste technologie. Zo opereert de fabriek op een hogere druk dan de bestaande HDS’en waardoor er meer en dieper ontzwaveld kan worden. De bestaande HDS’en kunnen alleen relatief lichte gasolie ontzwavelen en daar vindt het vervangen van de katalysator veel frequenter plaats.