Het is belangrijk om afvalstromen onder controle te houden. Dat weet iedereen. Wat niet iedereen weet is dat WAM Holland de Sepcom levert. Deze machine kan natte afvalstromen zoals slib, rioolwater, groenten, of papierpulp scheiden in een natte en een droge fractie. SEPCOM Bio is een vast-vloeistof afscheider met een transportschroef. Door gebruik te maken van 2 principes van afscheiding, door zwaartekracht en mechanisch persen, is de machine ontworpen om vloeistoffen van vaste stoffen te scheiden. Dankzij deze machine kan het afscheiden van vaste & vloeibare stoffen op een eenvoudigere en snellere manier gebeuren. De fractie gaat in de machine en de schroef transporteert het naar de separator. De vloeistof wordt afgescheiden door de cilindrische zeef. Dankzij de perswerking, geeft het materiaal steeds meer vocht af zodat men een drogere fractie krijgt aan het einde van het transport. Deze fractie wordt door het uitloopdiagram geduwd en valt naar beneden. De machine zal automatisch de persdruk aanpassen naargelang het te verwerken product. Om deze reden kan de machine in een breed gamma van producten gebruikt worden zonder dat er aanpassingen aan de machine nodig zijn. De Sepcom Bio is leverbaar als verticale en als horizontale uitvoering.

Geschreven door