Dit seminar, georganiseerd door Go4Circle, zal aantonen dat in de afvalsector nog significante stappen kunnen worden gezet voor een beter energiebeheer maar dat er ook nood is aan een duidelijker, zekerder en meer stimulerend wettelijk kader. Tijdens het Waste2Energy Congres wordt een stand van zaken gegeven over de verbranding van afval in Vlaanderen en buigen we ons over enkele belangrijke discussies in dit domein, zoals de verdere optimalisatie van het energiebeheer en het opwerken van de restmaterialen. De fundamentele vraag over de toekomst van afvalverbranding wordt ook gesteld en we bekijken enkele nieuwigheden die spoedig op ons afkomen inzake exploitatieverplichtingen. Go4Circle vzw is de bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking en vertegenwoordigt 220 bedrijven die ondernemingen in tal van sectoren helpen om hun productieprocessen fundamenteel te veranderen en de overstap naar een circulaire economie te maken.

Geschreven door