Het seminar Bulk goed in beweging dat gisteren in Groningen werd georganiseerd is goed bezocht. Het bleek dat er zelfs meer meer mensen kwamen dan zich hadden opgegeven. Met een totaal van 63 personen zat de gekozen locatie dan ook tamelijk vol. Die locatie was Silo Today, een verbouwde oude graansilo uit 1890 aan het Winschoterdiep. We zaten in de ruimte onder de betonnen trechters van de silo`s. Daar waar vroeger elevatoren van Jansen en Heuning hadden gestaan. En het waarschijnlijk wel wat stoffiger en minder afgewerkt was dan nu. In de inleiding gaf Jur Lommerts, directeur van Jansen & Heuning, wat getallen over graan-oogst en opslag toen en nu. Ook vertelde hij kort over de nieuwste ontwikkeling bij Jansen & Heuning: de volautomatische big-bag vulinstallatie, waarmee de PIP-publieksprijs was gewonnen. Er werden 3 lezingen gegeven: de eerste over stortgoed-technologie door Gerard Haaker, gepensioneerd Universiteit Twente medewerker en nu als adviseur verbonden aan BSE, bulk solids engineering. Hij gaf aan dat net als veel andere hedendaagse technieken, de stortgoedtechnologie ook web-based is, waarbij dit staat voor: W = wetenschap: vanaf de jaren `60 heeft het vakgebied door Jenike in de VS een wetenschappelijke basis gekregen. E = Empirie: vanwege het grote aantal invloedsfactoren en het stochastische (willekeurige, zoals gooien met een dobbelsteen) gedrag van stortgoed, moeten veel gedragingen en belastingen worden vastgesteld met tests en onderzoek. B = boerenverstand. Wetenschap en empirie geven een kader voor het bijvoorbeeld de berekening van de optimale trechterhoek, maar dit is voor een standaard vorm. Is de trechter aan de ene kant steiler dan aan de andere kant, dan komt de factor boerenverstand om de hoek kijken: maar op basis van de bekende geometrie voor de ene situatie een inschatting van de gewenste geometrie in een andere situatie. De tweede lezing werd gegeven door Awrom Meijer, van Euronorm BV, en ging over CE-markering en Atex. Hij maakte dat, ook al wordt de regelgeving gedomineerd door de politiek, begrippen als CE en ATEX zelfs/juist voor technici en mensen van de praktijk een logische klank kregen. Hij gaf aan dat certificering niet ophoudt bij de fabricage, maar daar doorgaat in het gebruik. Verder is het van belang dat iedereen in het proces meewerkt. Als bijv. de ontwerper meteen de reden voor de keuze van een bepaald materiaal opschrijft, is dat informatie die meteen aan het traject kan worden toegevoegd. Diverse vragen uit het publiek maakten duidelijk dat dit onderwerp leeft. Tot slot was er een lezing over onderhoud van Tsjerk de Zwart, directeur van machinefabriek Börger, een zusterbedrijf van Jansen & Heuning. Hij gaf aan hoe onderhoud zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, grofweg van `repareren als het kapot gaat`, tot `voorspellen en voorkomen`. Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO) levert het minste productieverlies, en is dus het nastreven waard.

Geschreven door