In verschillende sectoren bedreigen hogere inkoopprijzen de winsten. De groothandel en de industrie, die ook al in 2010 flink herstelden, kunnen deze prijzen wel redelijk doorberekenen. In de bouw, detailhandel en horeca is echter nog nauwelijks sprake van herstel waardoor minder ruimte is voor prijsverhogingen en de marges onder druk blijven staan. <u>Exportsectoren blijven in de kopgroep</u> De groothandel, industrie en transportsector blijven dit en volgend jaar de groeisectoren van de Nederlandse economie. Zij profiteren van de aanhoudende groei van de wereldhandel. Zo maakte de industriële productie dit jaar een vliegende start met een volumestijging van 8,4% in januari en 9,7% in februari (beide j.o.j.). Deelsectoren die grotendeels afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag zoals de voedingsmiddelenindustrie en het lokale wegtransport hebben wel te maken met een lagere groei. <u>Industrie berekent duurdere grondstoffen door</u> Vooralsnog lijken industriële producenten in staat de hogere inkoopprijzen door te berekenen aan hun afnemers. De omzetten van de industrie (februari 2011: 23,5% j.o.j.) stegen begin dit jaar dan ook veel harder dan de productie. In maart 2011 had ook een kwart van de industriële ondernemers het voornemen om de verkoopprijzen verder te verhogen. Sinds het begin van de meting in 1991 is dit nog niet zo hoog geweest. Bij de transportsector komen de hogere olieprijzen te vroeg. Door een nog te ruime capaciteit kunnen vooral wegvervoerders hogere brandstofprijzen niet volledig doorberekenen.