Na de zeebeving is er in het getroffen gebied enorme behoefte aan schoon drinkwater. Epidemieën en uitdroging liggen op de loer. Auxill Nederland BV is daarom vandaag een actie gestart. Ons doel is een drinkwatercontainer voor Zuidoost-Azië. Deze container kan circa 600 mensen voorzien in hun dagelijkse drinkwaterbehoefte. Alle partijen die bij het fabriceren en tot stand komen van deze container betrokken zijn zien volledig af van hun winstmarge. De container kan zo tegen aanzienlijk lagere kosten worden geleverd. Om de container te kunnen financieren worden er aandelen van €.500,= uitgegeven. Elk bedrijf of iedere particulier kan dus aandelen kopen. Auxill hoopt, met uw steun, één of meerdere drinkwatercontainers te kunnen doneren aan de hulpverlenende instanties in het rampgebied. Auxill doet zelf een donatie, en heeft ook haar eigen relaties benaderd, waardoor de eerste bijdragen nu binnen zijn. IPA uit Bussum draagt er zorg voor dat de container op de juiste plek terecht komt. Dit bedrijf heeft een afdeling die gespecialiseerd is in het bieden van ondersteuning aan hulporganisaties. Voor vragen of voor aanschaf van één of –liever nog– meerdere aandelen kunt u contact opnemen met Ton Wolterinck, directeur van Auxill Nederland BV. 0314-391706 / href='mailto:wolterinck@auxill.nl'>wolterinck@auxill.nl Noot 1: href='http://www.auxill.nl/nieuws.php#drinkwaterunit' target='new'>info over de waterbox Noot 2: href='http://www.ipa-bv.nl/profile.htm#emergency' target='new'>info over IPA Noot 3: bedragen zijn inclusief BTW Noot 4: href='http://www.shellglobalsolutions.com'>meer informatie over Shell Global Solutions BV Noot 5: href='http://www.membranetechnology.com'>meer informatie over Norit Membrane Technology

Geschreven door