RWE neemt een nieuwe, belangrijke stap in de introductie van biomassa in haar energiecentrale in de Eemshaven. Vanaf de eerste helft van 2019 zal 15% van de steenkool vervangen worden door duurzame biomassa. De vervanging van steenkool door biomassa vormt een belangrijke pijler onder de doelstelling om in 2020 tot 14% duurzame energieopwekking in Nederland te komen, zoals afgesproken in het Energie Akkoord van 2013. De biomassa in de vorm van houtpellets die RWE gaat gebruiken, voldoet aan duurzaamheids-criteria die samen met natuur- en milieu-organisaties in Nederland zijn afgesproken. Dit zijn de strengste duurzaamheidscriteria ter wereld.