Goudsmit Magnetic Systems BV uit Waalre, heeft onlangs een verbeterde versie van de High Gradient Scheider ontwikkeld en vervaardigd. De standaard high gradient scheider was aanvankelijk ontwikkeld voor de reiniging van chroomzand in gieterijen en het verwijderen van zwarte punten (black specks) uit bijvoorbeeld zout of keramiek. Voor de verbeterde versie is de magnetische waarde van de rol verhoogd naar 16.000 Gauss. Dit maakt dat nu ook zwak-magnetische Fe- en RVS deeltjes uit afval- of reststromen verwijderd kunnen worden. De scheider is daarmee ook inzetbaar in de recyclingwereld waar het gebruik van RVS sterk is toegenomen en er steeds meer RVS te vinden is in de verbrandingsresten van ovens. Recyclingindustrie Speciaal voor de recycling industrie is een systeem vervaardigd wat bestemd is voor een zware en vuile omgeving. Deze is leverbaar tot een werkbreedte van 1500 mm maar kan op aanvraag ook breder gemaakt worden. Het complete systeem bestaat uit een frame, een trilgoot, een control unit, de high-gradient scheider en een zeer eenvoudig in te stellen splitter unit. Voor een nog effectievere scheiding kan bijvoorbeeld een tweetraps uitvoering vervaardigd worden. Deze bestaat uit twee zeer krachtige magneetrollen van circa 10.000 Gauss (gemeten aan de oppervlakte van de magneetrol). Het bedrijf heeft een testinstallatie vervaardigd voor proeven, waardoor een goede inschatting van het te verwachten resultaat verkregen wordt.