Cargill en Rubis Terminals hebben met Havenbedrijf Rotterdam een huurovereenkomst getekend voor een uitbreiding van hun terrein met respectievelijk 2,8 en 4,4 hectare. Het terrein, aan de Welplaatweg, wordt nu nog gehuurd door beider `buurman` Evonik. Dit bedrijf zal de activiteiten eind 2012 volledig gestaakt hebben en draagt het terrein daarna (gesaneerd) over. Dit gebeurt in 2013. Naast de terreinuitbreiding is ook overeenstemming bereikt over het verdiepen van het zeesteiger van Cargill met 3,5 meter tot -/- 15,20 meter NAP. Dit is mogelijk door het naar ‘buiten’ brengen van verschillende afmeervoorzieningen. Dit project wordt voltooid in het laatste kwartaal van 2012. Rubis oriënteert zich vooralsnog op de uitbreiding van zijn steigercapaciteit voor zowel de zeevaart als de binnenvaart. Intensivering Het Botlekgebied, aangelegd in de jaren vijftig, is vrijwel vol. Ook op het water is het krapper geworden, door de toegenomen grootte van zeeschepen en binnenvaartschepen. Tegelijkertijd wil het Havenbedrijf de economische groei faciliteren door het scheppen van meer overslagcapaciteit Daarom herontwikkelt en investeert het continue door en in: Heruitgifte na bedrijfsbeëindiging zoals nu het Evonikterrein, ook (eerder) aan buurman Rubis dat in plaats kwam van HRT/Matrans (?), tankopslag van BTT in plaats van droge bulksilo’s enz. Aanleg van ruimtebesparende kades zoals voor Odfjell en havendempingen, zoals voor BTT. Invulling van open (optie) terreinen zoals nu bijvoorbeeld door Bertschi en EBS. Aanpassing van de infrastructuur zoals aanleggen en omleggen van pijpleidingen, wegen en spoorwegen. Cargill Cargill is sinds de overname in 1984 van de raffinaderij van margarine producent Brinkers gevestigd in de Botlek. De fabriek raffineert, fractioneert en hardt tropische plantaardige oliën. Sinds de start is de productiecapaciteit verzevenvoudigd tot ruim één miljoen ton. Op de uitbreidingslocatie plant Cargill een geleidelijke expansie van de huidige raffinaderij (productverbreding). De voorgenomen investeringen zullen ook leiden tot een verbeterde kostenefficiëntie. Rubis Rubis Terminal Rotterdam is onderdeel van het Franse Rubis Terminal, het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf van Frankrijk. De terminal in Rotterdam is sinds 2008 operationeel en slaat zowel chemische als olieproducten op. Met de uitbreiding op het Evonik terrein kan Rubis haar opslagcapaciteit bijna verdubbelen tot een totale capaciteit van 350.000 m3.