De consequente verdere ontwikkellingen aan de Camsizer, met het unieke, gepatenteerde, twee-camera-systeem, maken het mogelijk om vrij stromende granulaten en poeders nog beter te analyseren met een betere resolutie: - Snellere hard- en software kunnen meer deeltjes per seconde verwerken en meer informatie per deeltje registreren; - Breder meetbereik van 20 µm tot 30 mm door hogere resolutie; - Nieuwe rapportage-mogelijkheden van de meetresultaten met afbeeldings-databank en 3D-plots