ARN Recycling verwerkt shredderafval tot herbruikbare materialen. Hiermee biedt ARN een alternatief voor het storten van shredderafval afkomstig van autowrakken. Shredderafval is het restant dat vrijkomt nadat een auto alle recyclingprocessen heeft doorlopen. Het is een mix van verschillende materialen en daardoor lastig te recycleren. Met behulp van mechanische scheidingstechnieken worden nuttige grondstoffen uit het shredderafval gehaald. Deze grondstoffen zijn breed in te zetten voor verschillende toepassingen. Voor de scheidingstechnieken koos ARN voor BULK .ID. Spaleck is de uitverkozen leverancier voor de zeeftechniek in het PST-project bij ARN. Er worden onder andere een grofzeef (3D) en een aantal “flip-flop” of “trampoline” zeven geïnstalleerd. Deze laatste zijn door hun flexibel zeefdek uitermate geschikt voor het zeven van niet homogeen en niet perfect droog materiaal en dat is nu precies typisch voor de recyclage-industrie. TrennSo Technik is de preferentiële partner geworden voor de scheidingstechnieken op basis van lucht. Naast een aantal zichtsystemen worden ook een aantal luchttafels gebouwd. Hierbij worden fracties gescheiden op basis van fluïdisering door lucht. Keller Lufttechnik Benelux Bij elke scheidingstrap en rond alle interne processen ontstaat een grote stofoverlast. De belangrijkste factoren om met Keller samen te werken waren: ervaring in deze sector; volledige conformiteit met ATEX-voorschriften; all-in oplossingen; geschikt concept voor variabel stofaanbod; perfecte prijs/kwaliteitsverhouding. Als technische oplossing is gekozen voor een centrale ontstoffingsfilter. De filter wordt beveiligd tegen brand door een vonkendetectie- en blussysteem. Daarenboven zijn alle beveiligingen toegevoegd om een volledig ATEX-conformiteit te bekomen. Tenslotte heeft Keller een ingenieuze stofafvoer ontworpen, die zorgt voor een directe belading van het stof in afvoercontainers.Dit, zonder tussenopslag om storingen en extra stofoverlast te vermijden. Daarnaast verzorgde Keller de nodige assistentie bij het bepalen van de ontstoffingspunten, de noodzakelijke luchtdebieten en de geometrie van de stofkappen.Tenslotte levert Keller ook alle pneumatische transporten die nodig zijn om de materiaalfracties tussen de verschillende machines te transporteren. Kortom, vanaf de stofbron tot in de stofcontainer loopt alles via de door Keller uitgekiende oplossing.