Promati biedt nu het innovatieve bandschraper Cleanscrape aan! Cleanscrape completeert het reeds zeer uitgebreide bandschrapergamma waardoor nu ook efficiënt schrapen op transportbanden met mechanische verbinders mogelijk wordt. De zeer compacte bouwwijze laat ook het inbouwen in stortpunten met beperkte ruimte toe. De verschillende soorten hardmetaal zorgen ook voor een efficiënte schraping, aangepast aan het af te schrapen materiaal.