Genencor lanceert baanbrekend enzymproduct om productie van cellulosebiobrandstoffen wereldwijd op een hoger pijl te brengen. Accellerase® TRIO helpt productiekosten van ethanol te verlagen, verlaagt de dosering en biedt voordelen voor het milieu. Accellerase® TRIO maakt het mogelijk ethanol te produceren met een lagere dosering enzymen, waardoor de productie van cellulosebiobrandstof economisch aantrekkelijker wordt. Genencor heeft de effectiviteit van de omzetting van biomassa naar suikers verhoogd - een essentiële stap in de productie van cellulose-ethanol. Met Accellerase® TRIO levert Genencor een gecombineerde “cocktail” van enzymen, allemaal in één product, voor het afbreken van de glucaan (C6) en xylaan (C5) in de biomassagrondstoffen tot fermenteerbare suikers, waardoor de ethanolopbrengst per grondstofeenheid wordt verhoogd. Ethanolproducenten zullen daarnaast nog andere voordelen ontdekken. Accellerase® TRIO werkt met een breed scala van duurzame grondstoffen, waardoor producenten kunnen kiezen uit de niet-eetbare gewassen en het vaste stedelijke afval dat in overvloed in hun omgeving beschikbaar is voor omzetting naar ethanol of biochemicaliën. Daarnaast kan Accellerase® TRIO helpen bij het verhogen van de totale productie door de viscositeit te verlagen en producenten in staat te stellen een grotere hoeveelheid biomassa te verwerken. Hoewel cellulose-ethanol zich nog een vroege ontwikkelingsfase bevindt, zal de stof naar verwachting een essentiële rol gaan spelen in de voorziening van brandstof voor voertuigen in een groot deel van de wereld. Het Amerikaanse congres heeft tot doel gesteld de productie van 36 miljard gallon (136 miljard liter) duurzame brandstof in 2022, waarvan een groot deel afkomstig zal zijn uit ethanol van de tweede generatie. Europa heeft bepaald dat 10 procent van alle brandstof voor wegtransport in 2020 moet komen in de vorm van biobrandstoffen, waarbij de nadruk ligt op technologieën van de volgende generatie. Het 12e vijfjarenplan van China legt grote nadruk op investering in en onderzoek naar ethanolbrandstof in het land, en het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van schonere brandstoffen. Genencor heeft al 25 jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar en de ontwikkeling van biobrandstoffen. In 2007 was Genencor het eerste bedrijf dat op commerciële schaal een enzym introduceerde voor de productie van cellulose-ethanol, Accellerase® 1000, gevolgd door Accellerase® 1500 en Accellerase® DUET.