Multinationals en MKB-bedrijven ondertekenden een duurzaamheidsmanifest op de openingsavond van het Europese congres over procestechnologie: ‘Shaping a Sustainable Future, a partnership of Academia, Industry and Society’ 21-25 april 2013 in Den Haag. De uitdagingen waar de wereld de komende jaren voor komt te staan (voedsel- en waterschaarste, stijgende vraag naar energie) zijn groter dan ooit. De procesindustrie ziet voor zichzelf - gezien haar omvang, impact en werkterrein - een leidende rol om deze uitdagingen om te zetten in kansen voor een duurzame toekomst. Tjeerd Jongsma, directeur van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en initiatiefnemer: ”We bevinden ons op een kritiek spoor. Een ding weten we zeker, doorgaan op deze weg en de wereld verder uitputten is zeker geen optie. Dat voelen grote en kleine bedrijven in onze sector ook. De komende maanden zullen daarom nog meer bedrijven in heel Europa zich aansluiten bij dit manifest.” Het is niet de eerste keer dat de noodklok wordt geluid over de uitputting van de natuurlijke bronnen en de gevolgen hiervan voor de toekomst van de wereld. Wel riep nog niet eerder zo’n omvangrijke en invloedrijke industrietak op tot meer samenwerking, innovatie en nieuw denken om de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. De aanleiding voor het manifest vormt het congres ‘Shaping a Sustainable Future, a partnership of Academia, Industry and Society’ dat plaatsvindt van 21 april 2013 tot en met 25 april 2013 in het World Forum in Den Haag. Tijdens dit congres komen wetenschappers, beleidsmakers, professionals uit de procesindustrie, MKB ondernemers en studenten bij elkaar om kennis, ervaring en vraagstukken met elkaar uit te wisselen. De ondertekenaars doen vijf toezeggingen: 1. Identificeren van prioriteiten en het creëren van programma’s waarbij intensief en innovatief wordt samengewerkt met de overheid en maatschappelijke organisaties om het gebruik van (natuurlijke) bronnen te reduceren door efficiëntere organisatie in de keten. 2. Duurzaamheid is topprioriteit en wordt geïntegreerd in strategie en operatie om zo excellente producten te ontwikkelen die een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving. 3. Door middel van onderzoek, ontwikkeling en innovatie de negatieve impact van producten en processen op de leefomgeving te reduceren. 4. Specifieke aandacht en beschikbaar stellen van middelen om kansen te creëren voor jongeren en hen te helpen hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen. 5. Innovatie richten we niet alleen op korte termijn economische vooruitgang, maar ook op de lange termijn om het belang van toekomstige generaties te verzekeren. De eerste participerende bedrijven en organisaties zijn: AkzoNobel, DSM, FLUOR,FrieslandCampina, Royal Cosun, Unilever Nederland, VNCI.