Dow reikt tweejaarlijks de Dow Energieprijs uit voor innovaties in energie-efficiëntie, om onderzoek naar energieverbruik en efficiënte toepassing van energie te stimuleren. Met de prijs wordt beoogd een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkelingen in de procesindustrie te erkennen en deze ontwikkelingen te bevorderen. Daarbij kan worden gedacht aan een efficiëntere benutting van energie en/of van grondstoffen en aan terugdringing van de belasting van het milieu. Het begrip procesindustrie kan daarbij zeer breed worden opgevat. De prijs werd de afgelopen jaren onder meer toegekend voor onderzoek en innovaties op het gebied van afvalwaterzuivering, milieuvriendelijke motoren, transportbrandstoffen, biomassa en windenergie. De ontdekking of het onderzoek heeft zich bewezen als meerwaarde voor de industriële praktijk, maar hoeft nog niet toepasbaar te zijn op het industrieproces. Dow Benelux bv in Terneuzen financiert sinds 1985 de prijs die bestaat uit een speciale oorkonde en een geldbedrag van 25.000 euro. The Dow Chemical Company, kortweg Dow, is een bedrijf dat chemie en innovatie combineert met duurzaamheid om mensen te voorzien van verschillende producten, variërend van schoon water, voedsel en medicijnen tot verfstoffen, verpakkingsmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging. Dissertatieprijzen Naast de Energieprijs worden, op hetzelfde terrein, twee Dow Energie Dissertatieprijzen van elk € 5000 uitgeloofd aan onderzoekers die zijn gepromoveerd tussen 1 december 2008 en 1 november 2011. Vakgebieden energieverbruik; energiegebruik; duurzame ontwikkeling in de procesindustrie Voor wie? individuele wetenschappers of een groep van maximaal 4 personen die baanbrekend onderzoek hebben verricht naar duurzame processen en technologie in energie Nominatieprocedure De KNAW treedt op als onafhankelijke deskundige jury en selecteert de prijswinnaars. De voorkeur gaat uit naar onderzoekers of technologen voor wie de prijs als aanmoediging geldt voor verder onderzoek. Alleen toepassingen die door een pilot hun meerwaarde in de industriële praktijk hebben getoond, komen in aanmerking. Een persoon kan zichzelf niet nomineren voor de prijs. Een voordracht voor de Dow Energieprijs moet bestaan uit een ingevuld nominatieformulier, een samenvatting van het werk, de vindingen en/of ideeën en de eventuele toepassing(en) daarvan, een curriculum vitae van de kandidaat en namen van personen voor referenties. De sluitingsdatum is 1 augustus 2011.