Het team van Solids Processing (vakblad, website, nieuwsbrief) wenst u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2010. Ondanks de teruglopende economie is het afgelopen jaar is positief geweest, vooral vanwege de interessante contacten en de blijken van waardering die we ontvingen. Het onlangs uitgevoerde lezersonderzoek overtuigde ons in die mening. We willen hierbij een ieder die heeft bijgedragen aan dit succes: adverteerders, lezers, schrijvers, geïnterviewden, etc. hartelijk danken. We hopen dat we in 2010 deze prettige relatie kunnen voortzetten.