Het team van Solids & Fluids Processing (vakblad, website, nieuwsbrief) wenst u prettige dagen en een voorspoedig 2008. We sturen dit jaar geen kaarten, doen geen e-mailing, maar we willen op deze manier onze beste wensen overbrengen. We hebben een bijdrage gedaan aan href=http://www.heifer.nl target=_blank>Heifer Nederland , die hiermee mensen in ontwikkelingslanden steunt door het geven van dieren en training. Dieren geven gezonde voeding, zoals melk of eieren. Dit is vooral voor kinderen een onmisbare bron van eiwitten. Voedsel dat overblijft, wordt verkocht op de markt zodat het gezin geld verdient voor school, medicijnen en goede behuizing. Het afgelopen jaar hebben we als zeer positief ervaren, met name door de interessante contacten en de blijken van waardering die we ontvingen. We willen hierbij een ieder die heeft bijgedragen aan dit succes: adverteerders, lezers, schrijvers, geïnterviewden, etc. hartelijk danken. We hopen dat we in 2008 deze prettige relatie kunnen voortzetten.